Pro-alio

Pro-alio. Wat is dat? Lees daar hier meer over.

Wellicht ken je de term pro-bono of pro-deo. Pro-bono publico betekent voor de publieke zaak en refereert aan vrijwillig en onbetaald werk uitgevoerd ten dienste van de maatschappij. Pro-deo is een vergelijkbare term maar verwijst naar een andere dienstbaarheid: voor god. Dit zijn begrippen die in andere beroepsgroepen gebruikelijk zijn.

Beide zijn niet van toepassing op werk dat ik voor een gereduceerd tarief aanbied. Ik doe het niet voor de maatschappij, noch voor een hogere macht. Pro-alio is mijn poging ‘voor een ander‘ te vertalen naar Latijn. En daarmee is het verbonden aan donaties die gedaan zijn door mensen die eerder van deze constructie gebruik gemaakt hebben, die hebben in feite voor een ander de zorg bereikbaar gemaakt. Dank daarvoor!

Niet gratis wel gegund

Een gesprek of traject waarover een pro-alio korting gegeven wordt is niet gratis. Indien een traject pro-alio wordt aangeboden krijg je een factuur waarop de normale kosten vermeld staan, maar ook een korting staat; daarbij is dan het verzoek om te zijner tijd, naar rato van tevredenheid en financiële mogelijkheden, een betaling te doen die het mij mogelijk maakt ook voor anderen de drempel voor het aangaan van een goed gesprek laag te houden. Deze betaling mag gelijk zijn aan de gegeven korting, maar ook lager of hoger.

Mijn ervaring is dat dit een mooie manier is om tegemoet te komen in de betaalbare, maar in tijden van nood toch vaak financiële zorgen verhogende tarieven die ik nu eenmaal moet vragen om mijn vak te kunnen uitoefenen in dienst van de ander. Door de drempel te verlagen kan ruimte gevonden worden om hulp te aanvaarden en weer ‘op adem’ te kunnen komen. En bij hervonden kracht en perspectief kan dan in latere fase rustig nog eens teruggekeken worden en geëvalueerd of de gesprekken geholpen hebben en ook een ander gegund mogen worden.

Wil je gebruik maken van een eventueel pro-alio aanbod, maak dit dan met mij bespreekbaar. We kijken dan samen wat mogelijk is en hoe we daar een passende oplossing bij bedenken zodat je bij mij kan starten zonder zorgen of je het kan (blijven) betalen.