Praktisch

Tijdsinvestering

Zoals toegelicht op deze website, werk ik op verschillende manieren.  Wat gelijk is: een eerste sessie is meteen therapie, na wat administratie gaan we aan de slag. Zo kan meteen ervaren worden of de manier van werken bij je past. Afhankelijk van de hulpvraag en gekozen methode plannen we de lengte en hoeveelheid afspraken vooruit. Ga voor ISTDP uit van anderhalf uur eens per twee weken, dat is in de meeste situaties standaard. Kom je van ver, dan is het ook mogelijk om bloktherapie in te plannen (twee keer anderhalf uur met een half uur pauze). Bloktherapie is ook een goede keuze om mee te starten. Bij bokstherapie is eens per week of per twee weken drie kwartier meestal passend en prettig.

Een partner of andere relevante ander is, indien tevoren afgestemd, welkom om een keer aan te sluiten bij een gesprek. Zorg altijd dat je na afloop van een sessie voldoende tijd reserveert om de ervaring wat te laten bezinken.

Vergoedingen

Mijn werk als specialistisch opgeleide  PSYCHOLOOG-NIP® doe ik op basis van een internationale opleiding. Kopstukken zoals psychoanalytisch psychotherapeute Alexandra Knowles en psychiater Dr. Robert Neborsky zijn mijn leermeesters. Gesprekken en bokstherapie bij mij worden niet uit de basisverzekering vergoed. Het is wel mogelijk om gedeeltelijke vergoeding uit aanvullende verzekering te declareren*.

Op basis van de intake kan ik een beeld geven van het te verwachten aantal sessies, en daarmee van de kosten. Boven een inkomensafhankelijke drempel kunnen onvergoede zorgkosten als aftrekpost voor inkomstenbelasting worden opgegeven, hiervoor is wel verwijzing van-, en verslaglegging aan je huisarts benodigd. Dus geef bij de start van ons contact bij mij aan dat je hier graag gebruik van wil maken. Bij de belastingdienst is meer informatie te vinden over de mogelijkheden. 

Tarieven

Alle bedragen zijn in euro en exclusief eventuele BTW. Neem contact met me op voor meer informatie, bedrijfstarieven, en mijn ‘pro-alio’ opties. Voor meer informatie over tarieven en betalingsvoorwaarden, zie de algemene voorwaarden.

AGB code Praktijk voor goede gesprekken: 94063012 | 90093545

AGB code Roger Holmes: 94102559 | 90117478

*Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars maar gedeeltelijke vergoedingen via aanvullende verzekering zijn wel mogelijk, afhankelijk van de geldende verzekeringsvoorwaarden. Controleer dit bij je eigen verzekeraar.